Когнітивно-поведінкова терапія в роботі з дітьми
і підлітками: інтегративний підхід
22-23 січня
2600 грн
Онлайн
10:00 - 15:00
за один модуль

Кому підійде даний курс
Дитячим психологам із регулярною практикою
Корекційним педагогам
Нейропсихологам
В процесі практичної діяльності є дуже важливим мати певну «операційну систему» - карту шляху, маршрут, яким ми ведемо клієнта. Саме для можливості побудувати такий маршрут задля ефективного подолання проблеми і розроблений наш курс «Когнітивно-поведінкова терапія в роботі з дітьми та підлітками: інтегративний підхід».
Наталія Рубель, директор Київського інституту "Я" і ведуча курсу
На сьогоднішній день, когнітивно-поведінкова терапія є найбільш доказовим та практично значущим напрямом психотерапії, який неодноразово довів свою ефективність у роботі з широким колом проблем у клієнтів різного віку. Ми пропонуємо знайомство із даним методом у контексті дитячого консультування, що допоможе вам отримати новий, комплексний погляд на процес роботи з маленькими клієнтами та труднощами, з якими Вони стикаються, здобути нові техніки й навички.

Програма спирається на сучасні хвилі розвитку методу та наступні принципи:

 1. Визначення міждисциплінарного контексту стосовно кожної з означуваних проблем психічного здоров'я. Ознайомлення слухачів з сучасними нейропсихологічними та клінічними поглядами на природу та розвиток психіки людини.
 2. Надання узагальненої, алгоритмізованої інформації, з максимально конкретизованими протоколами втручання, що дає змогу спеціалісту мати певний «каркас» для застосування у конкретному випадку.
 3. Інтегративність психологічного супроводу щодо різних проблем психічного здоров'я обумовлюється практичною значущістю та доказовістю пропонованих технік, інструментів та форм терапевтичного втручання.

Створюючи даний курс, ми спиралися на потреби спеціалістів, що працюють у сфері психічного здоров'я із маленькими клієнтами. Саме тому отримані навички стануть у нагоді, якщо Ви:

 • шкільний психолог;
 • психолог медичної сфери (поліклініки, лікарні, медичні центри);
 • психолог консультативного або дитячого центру;
 • психолог-консультант, що працює в очному та онлайн-режимі.
Коло проблем
з якими ви зможете працювати
Депресивні стани, проблеми зниженого настрою
Самооцінка, самоставленя
Проблеми саморегуляції, нездатність контролювати себе щодо занять певними справами (самоорганізація, проблеми імпульсивності)
Поведінкові проблеми та труднощами емоційної регуляції
Тіки та інші нав'язливі стани
Тривожні розлади (панічні атаки, фобічні прояви, соматичнні еквіваленти тривоги
А також реалізовувати психосоціальне втручання (проводити роботу з батьками, вчителями клієнтів): надавати психоедукаційну, консультативну допомогу, коригувати педагогічні впливи, допомогати у застосуванні прийомів щодо супроводу дитини з певними проблемами психічного здоров'я
Практична спрямованість курсу
максимальне засвоєння здобутих знань і навичок для використання в роботі
30%
Теорія
70%
Практика
Структуроване та системне надання інформації (формування «валізи психотерапевта»)
Завдання в міні-групах та парах, самостійні завдання-рефлексії, демонстрація тренером окремих прийомів та технік
Теоретичне обґрунтування протоколів та методів втручання
Розгляд та обговорення кейсів та випадків
Знайомство із сучасними варіантами класичних технік та методів, актуальними дослідженнями в КПТ
Перегляд відеоматеріалів (записи занять, окремих вправ) з реальними клієнтами
Роздаткові матеріали
для використання в практичній діяльності
Шаблони для збору та узагальнення отриманої у клієнта інформації (протоколи обстеження)
близько 10
1
Анкети та опитувальники специфічного та неспецифічного типу (для збору загальної інформації та для визначення особливостей певних проблем)
близько 20
2
Оформлені приклади формулювання та психотерапевтичного втручання у формі певних випадків-кейсів (декілька по кожній групі проблем)
близько 10-12
3
Шаблони щодо виконання окремих вправ, технік (ілюстрації, рисунки, графічно оформлені завдання)
Близько 20-30
4
Збірки вправ, технік щодо окремих напрямків роботи – близько 5

Близько 5
5
Відео запис всіх модульних занять курсу (доступ дійсний впродовж 14 днів після заняття)
6 записів
6
Програма курсу
1 модуль
Теоретичні засади методу: механізми та складові когнітивно-поведінкового підходу
  • Принципи КПТ . Понятійний апарат методу.
  • Фактори формування проблем психічного здоров'я, принципи та техніки збору та впорядкування інформації.
  • Протоколи збору інформації та обстеження дітей та підлітків: техніки та прийоми (загальний протокол, ситуаційний та когнітивний аналіз, прямі та непрямі методи, анкети щодо окремих станів).
  • Застосування додаткових інструментів: асоціативні картки, метафори, психоєдукаційні матеріали та психологічні посібники.
  • Побудова формулювання випадку.
  • Організація обстеження, основні принципи організації терапевтичного процесу.
  • Протоколи супроводу та кейси щодо окремих проблем.
  2 модуль
  Депресивні стани підлітків: алгоритми та техніки супроводу, консультативна робота з батьками
  • Особливості прояву депресії та субдепресивних станів у підлітків.
  • Механізми та фактори проблеми.
  • Базові та специфічні щодо проблеми когнітивні та поведінкові втручання, мотиваційне інтерв'ю.
  • Поведінкові експерименти як інструмент психотерапевтичного втручання.
  • Рольові ігри, застосування асоціативних карток, психологічні ігри в консультації.
  • Протокол супроводу та кейси щодо різних типів проблеми.
  3 модуль
  Проблеми імпульс-контролю: диференційний підхід до терапії поведінкових та емоційних проблем
  • Особливості проблем саморегуляції, механізми та фактори.
  • Формування довільності: самоінструктування, навички регуляції складних емоційних станів.
  • Психосоціальне втручання (робота з батьками та дитиною).
  • Робота з емоційними та поведінковими «режимами».
  • Тіки, проблеми видільної системи: підходи до супроводу, техніки втручання.
  • Протоколи супроводу та кейси щодо окремих проблем.

  4 модуль
  Тривога, тривожні розлади (фобічні реакції, паніка, соматичні симптоми, тривожне очікування)
  • Загальне та відмінне в генезі та підтриманні тривожних станів.
  • Когнітивні та поведінкові теорії щодо генезу та підтримання тривожних розладів.
  • Мішені та стратегії в терапевтичному втручанні.
  • Алгоритми супроводу щодо панічних, фобічних та соматичних проявів тривоги.
  • Різноманітні інструменти: ігри, картки, тілесні та арт-орієнтовані техніки.
  • Протоколи супроводу та кейси щодо окремих проблем.
  5 модуль
  Патологічні звичні дії (ПЗД), обсесивно-компульсивний розлад (ОКР): диференційний підхід до супроводу
  • Особливості проблеми в дитячому та підлітковому віці.
  • Різноманіття симптомів, диференційний підхід щодо аналізу стану дитини.
  • Мішені та стратегії в терапевтичному втручанні.

  6 модуль
  Патологічні звичні дії (ПЗД), обсесивно-компульсивний розлад (ОКР): диференційний підхід до супроводу (продовження)
  • Поведінкові та когнітивні техніки, метакогнітивний підхід, ТПВ, ТОВ.
  • Застосування різних інструментів (метафори, експерименти, ігри).
  • Алгоритми та техніки втручання.
  • Протоколи супроводу та кейси щодо окремих форм проблем.

  В кожному модулі розглядаються кейси реальних клієнтів, протоколи та методи втручання з деталізованим обговоренням. Слухачі курсу отримують всі роздаткові матеріали, слайди та протоколи в електронному вигляді.
  Викладач курсу
  Наталія Рубель
  директор Київського інституту раціонально-інтуїтивної психотерапії "Я"
  Наталія має біологічну та психологічну освіту, є доктором філософії в галузі Психологія та консультантом у методі КПТ. Займає посаду директора ГО «Київський інститут раціонально-інтуїтивної психотерапії Я». Досвід роботи - 20 років: консультування, корекційна робота та супровід сімей та дітей, які мають різні проблеми психічного здоров'я. Також консультує та супроводжує дорослих клієнтів. Науковий та практичний інтерес - терапевтична та консультативна робота щодо тривожних станів у дітей та дорослих, поведінкові та емоційні розлади у дітей та підлітків.
  Про мене
  Мій досвід роботи – близько 20 років: консультування, корекційна робота та супровід сімей та дітей, які мають різні проблеми психічного здоров'я. Також, я консультую та супроводжую дорослих клієнтів. Мій науковий та практичний інтерес становлять випадки, пов'язані із тривожністю (панічні стани, генералізована тривожність), труднощами саморегуляції ( емоційна нестабільність, регуляція поведінки), обсессивно-компульсивні та інші нав'язливі стани, соматичні симптоми. В роботі я керуюсь наступними правилами організації роботи: структурованість, конкретизованість, прозорість та зрозумілість для мене та клієнтів (їх батьків) кроків та напрямків, які я застосовую. Це, в результаті, дає змогу спиратись на алгоритми та моделі, які я намагаюсь передавати в процесі навчання слухачам та колегам, які звертаються за професійною підтримкою.

  Мій досвід проведення навчальних програм для спеціалістів (з 2008 року) визначив науковий інтерес щодо вивчення цієї теми. Саме тому, у своїй дисертації, яка присвячена тривожності психологів, я окреслила напрямки того, як саме краще організовувати процес навчання та підвищення кваліфікації, щоб допомагати колегам професійно зростати та самореалізовуватись. Сподіваюсь, що на даному курсі у слухачів буде можливість впевнитись у тому, що я дійсно знаю як якісно передати досвід!

  Результатом практичного досвіду та вивчення різних проблем та груп клієнтів, розробки навчальних курсів стали окремі статті в вітчизняних та міжнародних наукових виданнях, посібники для спеціалістів, книжки для широкого кола читачів.

  Я вважаю, що в процесі практичної діяльності є дуже важливим мати певну «операційну систему» - карту шляху, маршрут, яким ми ведемо клієнта. Саме для можливості побудувати такий маршрут задля ефективного подолання проблеми і розроблений наш курс «Когнітивно-поведінкова терапія в роботі з дітьми та підлітками: інтегративний підхід».

  Схвалено УАНП
  Курс "Когнітивно-поведінкова терапія в роботі з дітьми
  і підлітками: інтегративний підхід" складено відповідно до вимог Української асоціації нейропсихології.
  Програма із сертифікатом
  По завершенні програми Ви отримаєте сертифікат Київського інституту раціонально-інтуїтивної психотерапії "Я" і Української асоціації нейропсихології.
  Підвищення кваліфікації педагогічних працівників
  Наші сертифікати можуть бути офіційно зараховані як підвищення кваліфікації відповідно до Постанови КМУ від 21 серпня 2019 р №800 зі змінами і доповненнями від 27 грудня 2019 р №1133. З ним можна ознайомитися тут.
  Дати модулів
  1
  22-23 січня
  2
  19-20 лютого
  3
  19-20 березня
  4
  16-17 квітня
  5
  14-15 травня
  6
  11-12 червня
  2600 грн
  За умови одночасної оплати всіх модулів, а також членства в Українській асоціації нейропсихології перебачена знижка у розмірі 10%
  Вартість навчання на курсі
  Вартість навчання на курсі
  14040 грн
  за умови повної оплати курсу (-10%)
  за один модуль
  Як зареєструватися?
  Заповніть форму
  Уважно заповніть форму нижче та натисніть "Забронювати місце"
  Сплатіть участь, щоб забронювати місце
  Після заповнення форми Вас буде перенаправлено на сторінку оплати. Внесіть кошти за програму або перший модуль програми, щоб забронювати місце. Ви вважаєтеся учасником курсу лише після здійснення оплати. Пам'ятайте, що кількість місць у програмі обмежена!
  Очікуйте на лист із посиланням
  Не забувайте перевіряти Вашу поштову скриньку: на неї ми надішлемо посилання доступу в Zoom.
  Реєстрація
  Ім'я та прізвище
  Ваш e-mail
  Номер телефону
  Рівень освіти та спеціальність
  Звідки Ви дізналися про програму?
  Натискаючи на кнопку, Ви даєте згоду на обробку персональних даних і погоджуєтеся з політикою конфіденційності