Когнітивно-поведінкова терапія в роботі з дітьми
і підлітками: інтегративний підхід
курс в Одесі
23-24 листопада
2600 грн
м. Одеса
10:00 - 16:00
вул. Армійська
за один модуль

старт курсу
Кому підійде даний курс
Дитячим психологам із регулярною практикою
Корекційним педагогам
Нейропсихологам
Програма з когнітивно-поведінкової терапії в роботі з дітьми та підлітками спирається на сучасні хвилі розвитку методу та наступні принципи:
1
Орієнтованість на практичне застосування спеціалістами в різних сферах професійної реалізації:
 • шкільними психологами;
 • психологами медичної сфери (поліклініки, лікарні, медичні центри);
 • психологами консультативних та дитячих центрів;
 • психологами-консультантами, які працюють в очному та онлайн-режимі.
2
Визначення міждисциплінарного контексту стосовно кожної з означуваних проблем психічного здоров'я. Ознайомлення слухачів з сучасними нейропсихологічними та клінічними поглядами на природу та розвиток психіки людини.
3
Надання узагальненої, алгоритмізованої інформації, з максимально конкретизованими протоколами втручання, що дає змогу спеціалісту мати певний «каркас» для застосування у конкретному випадку.
4
Інтегративність психологічного супроводу щодо різних проблем психічного здоров'я обумовлюється практичною значущістю та доказовістю пропонованих технік, інструментів та форм терапевтичного втручання.
Особливості курсу:
Структуроване та системне надання інформації (формування «валізи психотерапевта»)
Теоретичне обґрунтування протоколів та методів втручання
Застосування різноманітних посібників та стимульних матеріалів, у тому числі авторських розробок
Розгляд та обговорення кейсів та випадків
Знайомство із сучасними варіантами класичних технік та методів, актуальними дослідженнями в КПТ
Перегляд відеозаписів з окремими техніками та завданнями
Програма складається з 5-ти модулів:
1 модуль
Теоретичні засади методу: механізми та складові когнітивно-поведінкового підходу
  • Принципи КПТ . Понятійний апарат методу.
  • Фактори формування проблем психічного здоров'я, принципи та техніки збору та впорядкування інформації.
  • Протоколи збору інформації та обстеження дітей та підлітків: техніки та прийоми (загальний протокол, ситуаційний та когнітивний аналіз, прямі та непрямі методи, анкети щодо окремих станів).
  • Застосування додаткових інструментів: асоціативні картки, метафори, психоєдукаційні матеріали та психологічні посібники.
  • Побудова формулювання випадку.
  • Організація обстеження, основні принципи організації терапевтичного процесу.
  • Протоколи супроводу та кейси щодо окремих проблем.
  2 модуль
  Депресивні стани підлітків: алгоритми та техніки супроводу, консультативна робота з батьками
  • Особливості прояву депресії та субдепресивних станів у підлітків.
  • Механізми та фактори проблеми.
  • Базові та специфічні щодо проблеми когнітивні та поведінкові втручання, мотиваційне інтерв'ю.
  • Поведінкові експерименти як інструмент психотерапевтичного втручання.
  • Рольові ігри, застосування асоціативних карток, психологічні ігри в консультації.
  • Протокол супроводу та кейси щодо різних типів проблеми.
  3 модуль
  Проблеми імпульс-контролю: диференційний підхід до терапії поведінкових та емоційних проблем
  • Особливості проблем саморегуляції, механізми та фактори.
  • Формування довільності: самоінструктування, навички регуляції складних емоційних станів.
  • Психосоціальне втручання (робота з батьками та дитиною).
  • Робота з емоційними та поведінковими «режимами».
  • Тики, проблеми видільної системи: підходи до супроводу, техніки втручання.
  • Протоколи супроводу та кейси щодо окремих проблем.

  4 модуль
  Тривога, тривожні розлади (фобічні реакції, паніка, соматичні симптоми, тривожне очікування)
  • Загальне та відмінне в генезі та підтриманні тривожних станів.
  • Когнітивні та поведінкові теорії щодо генезу та підтримання тривожних розладів.
  • Мішені та стратегії в терапевтичному втручанні.
  • Алгоритми супроводу щодо панічних, фобічних та соматичних проявів тривоги.
  • Різноманітні інструменти: ігри, картки, тілесні та арт-орієнтовані техніки.
  • Протоколи супроводу та кейси щодо окремих проблем.
  5 модуль
  Патологічні звичні дії (ПЗД), обсесивно-компульсивний розлад (ОКР): диференційний підхід до супроводу
  • Особливості проблеми в дитячому та підлітковому віці.
  • Різноманіття симптомів, диференційний підхід щодо аналізу стану дитини.
  • Мішені та стратегії в терапевтичному втручанні.
  • Поведінкові та когнітивні техніки, метакогнітивний підхід, ТПВ, ТОВ.
  • Застосування різних інструментів (метафори, експерименти, ігри).
  • Алгоритми та техніки втручання.
  • Протоколи супроводу та кейси щодо окремих форм проблем.

  В кожному модулі розглядаються кейси реальних клієнтів, протоколи та методи втручання з деталізованим обговоренням. Слухачі курсу отримують всі роздаткові матеріали, слайди, протоколи в електронному та паперовому вигляді.
  Викладач курсу
  Наталія Рубель
  директор Київського інституту раціонально-інтуїтивної психотерапії "Я"
  Наталія Рубель - психолог, нейропсихолог, КПТ-консультант. Досвід роботи - 18 років. Наталя є автором книг, методичних посібників для психологів, психологічних ігор.
  Схвалено УАНП
  Курс "Когнітивно-поведінкова терапія в роботі з дітьми
  і підлітками: інтегративний підхід" складено відповідно до вимог Української асоціації нейропсихології.
  Програма із сертифікатом
  По завершенні програми Ви отримаєте сертифікат Київського інституту раціонально-інтуїтивної психотерапії "Я" і Української асоціації нейропсихології.
  Підвищення кваліфікації педагогічних працівників
  Наші сертифікати можуть бути офіційно зараховані як підвищення кваліфікації відповідно до Постанови КМУ від 21 серпня 2019 р №800 зі змінами і доповненнями від 27 грудня 2019 р №1133. З ним можна ознайомитися тут.
  Дати модулів
  1
  23-24 листопада
  2
  21-22 грудня
  3
  25-26 січня
  4
  22-23 лютого
  5
  22-23 березня
  2600 грн
  За умови одночасної оплати всіх модулів, а також членства в Українській асоціації нейропсихології перебачена знижка у розмірі 10%
  Вартість навчання на курсі
  Вартість навчання на курсі
  11700 грн
  за умови повної оплати курсу (-10%)
  за один модуль
  Реєстрація і справки:
  +38 (067) 782 00 40
  Close
  Close
  Юлія Форманюк
  Організатор тренінгу в Одесі