Нейропсихологічна діагностика та корекція у дитячому віці


 • Это event прошло.

Нейропсихологічна діагностика та корекція у дитячому віці

21.09.2019, 10:00 - 22.09.2019, 10:00

Стоимость участия: 3000грн

Мероприятие Navigation

 

Глибокий та системний курс з нейропсихології дитячого віку, що проводиться спеціалістами УАНП.  Декілька постулатів, на які спирається даний навчальний курс:

 1. Нейропсихологія дитячого віку є практично орієнтованим напрямком
 2. Ефективність практичного застосування методу нейропсихологічної корекції потребує знання її теоретичних аспектів­­
 3. У своїй практичній діяльності спеціаліст повинен орієнтуватися на методи з науково доведеною ефективністю

 

 

 

 

 

Проходження курсу передбачає комплексну підготовку у галузі дитячої нейропсихології, що включає у себе:

 • знайомство із теоретичними основами нейропсихології дитя­чого віку;
 • оволодіння навичками проведення нейропсихологічного обстеження дитини;
 • оволодіння практичними методами нейропсихологічної корекції;
 • отримання знань щодо організації корекційного процесу;
 • формування навичок написання програм з нейропсихологічної корекції, що ураховують вікові та індивідуальні особливості дитини.

 

 

Особливості курсу:

 

 1. Структуроване та системне надання інформації
 2. Теоретичне обґрунтування прийомів та методів
 3. Робота із авторськими протоколами та посібниками
 4. Робота із практичними кейсами
 5. Перегляд відеозаписів занять із наступним аналізом особливостей застосування методу у роботі із різними групами дітей
 6. Розгляд комплексів нейропсихологічних вправ з опорою на зону актуального та найближчого розвитку дитини
 7. Робота із авторськими корекційно-розвивальними методиками
 8. Надання базової літератури за матеріалами курсу
 9. Надання базового набору стимульних матеріалів для проведення нейропсихологічного обстеження
 10. Надання прикладів програм для роботи із різними групами дітей

 

 

 

Програма курсу:

 

МОДУЛЬ 1. Введення у нейропсихологію дитячого віку. Порушення психічного розвитку   

Перший блок:

 • історія нейропсихології;
 • базові концепції нейропсихології дитячого віку;
 • анатомія та фізіологія нервової системи;
 • поняття вищих психічних функцій у нейропсихології;
 • фізіологічні основи психічної діяльності;
 • нейропластичність та її типи за Н. Дойджем;
 • етапи розвитку нервової системи дитини;
 • особливості розвитку вищих психічних функцій в онтогенезі;
 • вплив факторів середовища на розвиток психічного апарату дитини.

Другий блок:

 • поняття норми та патології у нейропсихології дитячого віку;
 • біологічні чинники та вплив середовища на розвиток патології у дитячому віці;
 • концепція психічного дизонтогенезу;
 • проблема мінімальної мозкової дисфункції (ММД) у сучасній нейропсихології;
 • коморбідні розлади: класифікація та причини виникнення;
 • нейроендокринні захворювання;
 • поняття нейропсихологічного фактору, симптому, синдрому;
 • сучасні погляди на проблему нейропсихологічних синдромів у дитячому віці;

 

МОДУЛЬ 2. Методи нейропсихологічної діагностики та корекції

Перший блок:

 • принципи нейропсихологічного обстеження;
 • методи нейропсихологічного обстеження;
 • вимоги до процедури обстеження;
 • особливості якісної та кількісної оцінки результатів діагностики;
 • топічна та функціональна діагностика
 • принцип збору анамнезу;
 • принцип застосування методу спостереження;
 • особливості нейропсихологічного аналізу продуктів діяльності дитини;
 • бесіда із дитиною як метод нейропсихологічної діагностики;
 • тестова діагностика у нейропсихології дитячого віку;
 • додаткові методи обстеження;
 • особливості надання інформації за результатами обстеження батькам дитини;
 • принципи написання нейропсихологічного заключення.

Другий блок:

 • принципи нейропсихологічної корекції за Л.С. Цвєтковою;
 • сучасні моделі у нейропсихологічний корекції;
 • метод заміщуючого онтогенезу А.С. Семенович;
 • системна модель Т.В. Ахутіної, Н.М. Пилаєвої;
 • западні моделі корекції при порушеннях нервово-психічного розвитку;
 • проблемно-орієнтована модель у нейропсихологічний корекції;
 • принцип скафолдінгу у практиці дитячого нейропсихолога;
 • алгоритми побудови корекційного процесу;
 • континууми корекційних стратегій;
 • форми надання допомоги;
 • принципи організації середовища та підбір обладнання;
 • побудова взаємодії у тріаді «спеціаліст — дитина — батьки».  

 

МОДУЛЬ 3. Методи корекції першого функціонального блоку мозку

Перший блок

 • енергетичний тонус та нервова діяльність;
 • теорії Н.А. Бернштейна та Дж. Айріс: особливості практичного застосування;
 • поняття та види атаксії;
 • диспраксія та порушення сенсорної інтеграції;
 • гіперкінези: причини виникнення, класифікація, корекція;
 • аутостимуляції: причини виникнення, класифікація, корекція;
 • методи стабілізації енергетичного тонусу дитини: загальні рекомендації для батьків;

 

Другий блок

 • принципи стимуляції краніальних нервів у роботі із дитиною;
 • особливості застосування дихальних вправ;
 • методи сенсорної стимуляції та сенсорної інтеграції у практиці дитячого нейропсихолога;
 • методи покращення білатеральної інтеграції;
 • мозочкова стимуляція та координаційна гімнастика;
 • алгоритм побудови групового заняття з нейрогімнастики.      

 

МОДУЛЬ 4. Методи корекції третього функціонального блоку мозку

Перший блок

 • нейрофізіологічні основи вольової сфери дитини;
 • програмування діяльності та інтелектуальний розвиток дитини;
 • середовище та довільна регуляція;
 • функціональна та фізіологічна несформованість третього функціонального блоку при РАС, СДУГ, шизофренії та інших розладах;
 • методи корекції та абілітації третього функціонального блоку: загальні рекомендації;

Другий блок

 • особливості побудови корекційного процесу із дітьми, що мають складнощі довільної регуляції;
 • додаткові матеріали та обладнання;
 • методи розвитку імпульс-контролю у дитини;
 • вправи для розвитку довільної уваги;
 • нейропсихологічні методи розвитку саморегуляції та самоорганізації.

 

МОДУЛЬ 5. Методи корекції другого функціонального блоку мозку. Труднощі  навчання

Перший блок

 • нейропсихологічні механізми сприйняття, мислення та мови: загальна характеристика;
 • порушення сприйняття у дитячому віці: класифікація, нейрофізіологічні механізми
 • порушення мови та мовлення;
 • мозкові механізми читання, рахунку, письма;
 • складнощі навчання: дислалія, дисграфія, дискалькулія;
 • просторові уявлення та їх формування в онтогенезі;

Другий блок

 • схема та образ тіла;
 • методи розвитку зорового сприйняття та оптико-просторових уявлень;
 • методи розвитку аудіального сприйняття;
 • міжмодальний перенос та комбінаторні навички;
 • методи розвитку квазіпросторових уявлень;
 • додаткові методи при роботі із навиками читання, рахунку, письма;
 • пам’ять: нейрофізіологічні механізми, порушення, методи корекції.

 

МОДУЛЬ 6. Нейропсихологія емоційної сфери та психосоматичні розлади 

Перший блок

 • теорії емоцій у сучасній нейрофізіології;
 • погляд нейропсихології на будову емоційних процесів;
 • теорія «триєдиного мозку» П. Макліна;
 • емоційно-рівневий підхід В.В. Лебединського та його застосування у нейропсихологічній корекції;
 • «соматичні маркери» А. Дамасіо;
 • активність мозку за замовчуванням ( DMN ) та її вплив на емоційний стан дитини;
 • модель свідомості (theory of mind);

Другий блок

 • депресія та тривожні розлади у дитячому віці;
 • патологічна агресія: причини та методи корекції;
 • нейрофізіологічні механізми психосоматичних розладів;
 • психосоматичні розлади: класифікація та методи корекції;
 • профілактика емоційних розладів у дитини;
 • методики розвитку емоційного інтелекту;
 • робота із сімейною системою у рамках нейропсихологічної корекції.

 

Ведучий програми:

 

 

Владислав Князєв – медичний психолог, нейропсихолог, автор методики «Соціально-емоційний конструктор», ігрової платформи «Нейротвістер», посібників з дитячої психології, президент УАНП.

 

 

 

 

 

Після проходження курсу видається сертифікат від інституту раціонально-інтуїтивної терапії «Я» та Української асоціації нейропсихології.

 

Програма курсу затверджена кафедрою психології розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка (КНУ).

 

Програма передбачає 6 тематичних модулей:

1-й модуль – 21-22 вересня
2-й модуль – 26-27 жовтня
3-й модуль – 9-10 листопада
4-й модуль – 7-8 грудня
5-й модуль – 11-12 січня
6-й модуль – 8-9 лютня

 

Вартість участі – 3000 грн (вартість вказана за один модуль).

При повній оплаті курса – знижка 10%!

 

Регістрація та довідки:

093 908 31 24, 067 970 62 64, 095 43 19 538

Регистрация
Подробности

Начало:
21.09.2019, 10:00
Окончание:
22.09.2019, 10:00
Стоимость:
3000грн
Мероприятие Categories:
,
Регистрация:
093-908-31-24, 095-43-19-538

Место проведения

Киевский Институт психотерапии “Я”
Прорезная, 22
г. Киев, Украина
+ Карта Google
Телефон:
093-908-31-24, 095-43-19-538

13 мысли про “Нейропсихологічна діагностика та корекція у дитячому віці

 1. Здравствуйте!!! Интересует планируете ли Вы этот курс в одессе???

  1. Здравствуйте!
   Вполне возможно, следите за новостями 🙂

 2. Добрый день. Это такой же курс в Днепре? почему там 5 модулей?

  1. Здравствуйте, Полина!

   Да, в Днепре тот же курс и с тем же тренером, но программа более сжатая.

   1. Доброго дня !в Днепре этот курс уже стартовал ? возможно или нет присоединиться? Дает ли сертификат право работать по данной специальности?

    1. Здравствуйте, Светлана!

     По вопросам прохождения тренинга в Днепре свяжитесь с организатором Викторией Клявченко: 067 561 39 15, 050 452 68 87.

    2. Когда в Днепре будут курсы?

     1. Здравствуйте, Татьяна!

      На данный момент мы не знаем, будет ли проходить курс в Днепре. Если появятся актуальные даты, Вы увидите их на сайте.

 3. Добрый день!Это даты на 2019?

  1. Здравствуйте! Да, даты актуальны 🙂

 4. Здравствуйте, планируете ли в харькове?

  1. Здравствуйте, Ольга!

   Периодически программа проводится в Харькове. Как только будут определены даты следующего набора, Вы сможете увидеть их на сайте.

 5. Доброго ВЕЧОРА!
  Чи планується курс на 2020 рік? Дякую!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ali/seminarov.net/www/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 214