Когнітивно-поведінкова модель у роботі з дітьми і підлітками: інтегративний підхід


icon

28-29 січня

старт курсу

icon

10:00 - 15:00


icon

Онлайн


icon

2600 грн

за один модуль

Кому підійде даний курс

Дитячим психологам із регулярною практикою

Корекційним педагогам

Нейропсихологам

В процесі практичної діяльності є дуже важливим мати певну «операційну систему» - карту шляху, маршрут, яким ми ведемо клієнта. Саме для можливості побудувати такий маршрут задля ефективного подолання проблеми і розроблений наш курс «Когнітивно-поведінкова терапія в роботі з дітьми та підлітками: інтегративний підхід».

Наталія Рубель, директор Київського інституту "Я" і ведуча курсу

Важливо!

Даний курс є ознайомчим, надає можливість побачити особливості когнітивних та поведінкових методів та надалі вирішити, чи будете ви вивчати когнітивно-поведінкову терапію. Ми НЕ надаємо статус акредитованого кпт-терапевта!

На сьогоднішній день, когнітивно-поведінкова терапія є найбільш доказовим та практично значущим напрямом психотерапії, який неодноразово довів свою ефективність у роботі з широким колом проблем у клієнтів різного віку. Ми пропонуємо знайомство із даним методом у контексті дитячого консультування, що допоможе вам отримати новий, комплексний погляд на процес роботи з маленькими клієнтами та труднощами, з якими Вони стикаються, здобути нові техніки й навички.

Програма спирається на сучасні хвилі розвитку методу та наступні принципи:

1. Визначення міждисциплінарного контексту стосовно кожної з означуваних проблем психічного здоров'я. Ознайомлення слухачів з сучасними нейропсихологічними та клінічними поглядами на природу та розвиток психіки людини.

2. Надання узагальненої, алгоритмізованої інформації, з максимально конкретизованими протоколами втручання, що дає змогу спеціалісту мати певний «каркас» для застосування у конкретному випадку.

3. Інтегративність психологічного супроводу щодо різних проблем психічного здоров'я обумовлюється практичною значущістю та доказовістю пропонованих технік, інструментів та форм терапевтичного втручання.

Створюючи даний курс, ми спиралися на потреби спеціалістів, що працюють у сфері психічного здоров'я із маленькими клієнтами. Саме тому отримані навички стануть у нагоді, якщо Ви:
● шкільний психолог;● психолог медичної сфери (поліклініки, лікарні, медичні центри);● психолог консультативного або дитячого центру;● психолог-консультант, що працює в очному та онлайн-режимі.

Коло проблем

з якими ви зможете працювати

 • 1

  Депресивні стани, проблеми зниженого настрою

 • 2

  Проблеми саморегуляції, нездатність контролювати себе щодо занять певними справами (самоорганізація, проблеми імпульсивності)

 • 3

  Тіки та інші нав'язливі стани

 • 4

  Самооцінка, самоставлення (особливо у підлітків)

 • 5

  Поведінкові проблеми та труднощами емоційної регуляції

 • 6

  Тривожні розлади (панічні атаки, фобічні прояви, соматичнні еквіваленти тривоги

 • 7

  А також реалізовувати психосоціальне втручання (проводити роботу з батьками, вчителями клієнтів): надавати психоедукаційну, консультативну допомогу, коригувати педагогічні впливи, допомогати у застосуванні прийомів щодо супроводу дитини з певними проблемами психічного здоров'я

Програма курсу

Модуль 1

Теоретичні засади методу: механізми та складові когнітивно-поведінкового підходу

 • 1

  Принципи КПТ . Понятійний апарат методу.

 • 2

  Фактори формування проблем психічного здоров'я, принципи та техніки збору та впорядкування інформації.

 • 3

  Протоколи збору інформації та обстеження дітей та підлітків: техніки та прийоми (загальний протокол, ситуаційний та когнітивний аналіз, прямі та непрямі методи, анкети щодо окремих станів).

 • 4

  Застосування додаткових інструментів: асоціативні картки, метафори, психоєдукаційні матеріали та психологічні посібники.

 • 5

  Побудова "карти" випадку.

 • 6

  Організація обстеження, основні принципи організації консультативного процесу.

 • 7

  Протоколи супроводу та кейси щодо окремих проблем.

Модулі 2 і 3

Депресивні стани підлітків: алгоритми та техніки супроводу, консультативна робота з батьками

 • 1

  Особливості прояву депресії та субдепресивних станів у підлітків.

 • 2

  Механізми та фактори проблеми.

 • 3

  Базові та специфічні щодо проблеми когнітивні та поведінкові напрямки, супроводу, мотиваційне інтерв'ю.

 • 4

  Рольові ігри, застосування асоціативних карток, психологічні ігри в консультації.

 • 5

  Плани тарізні аспекти діяльності спеціаліста 

Модулі 4-5

Проблеми імпульс-контролю: диференційний підхід до терапії поведінкових та емоційних проблем

 • 1

  Формування довільності: самоінструктування, навички регуляції складних емоційних станів.

 • 2

  Психосоціальне втручання (робота з батьками та дитиною).

 • 3

  Робота з емоційними та поведінковими «режимами».

 • 4

  Тіки, проблеми видільної системи: підходи до супроводу, техніки втручання.

 • 5

  Протоколи супроводу та кейси щодо окремих проблем.

Модуль 6

Тривога, тривожні розлади (фобічні реакції, паніка, соматичні симптоми, тривожне очікування)

 • 1

  Загальне та відмінне в генезі та підтриманні тривожних станів.

 • 2

  Мішені та стратегії в терапевтичному втручанні.

 • 3

  Різноманітні інструменти: ігри, картки, тілесні та арт-орієнтовані техніки.

Модуль 7

Патологічні звичні дії (ПЗД), навязливі стани (ОКР): диференційний підхід до супроводу

 • 1

  Особливості проблеми в дитячому та підлітковому віці.

 • 2

  Різноманіття симптомів, диференційний підхід щодо аналізу стану дитини.

 • 3

  Плани та стратегії допомоги

В кожному модулі розглядаються кейси реальних клієнтів, протоколи та методи втручання з деталізованим обговоренням. Слухачі курсу отримують всі роздаткові матеріали, слайди та протоколи в електронному вигляді.

Практична спрямованість курсу

максимальне засвоєння здобутих знань і навичок для використання в роботі

Структуроване та системне надання інформації (формування «валізи психолога»)

Завдання в міні-групах та парах, самостійні завдання-рефлексії, демонстрація тренером окремих прийомів та технік

Теоретичне обґрунтування протоколів та та планів в роботі психолога-консультанта

Розгляд та обговорення кейсів та випадків

Знайомство із сучасними варіантами класичних технік та методів, актуальними дослідженнями в КПТ

Перегляд відеоматеріалів (записи занять, окремих вправ) з реальними клієнтами

Матеріали, що надаються

Анкети

Анкети та опитувальники специфічного та неспецифічного типу (для збору загальної інформації та для визначення особливостей певних проблем)близько 20

Приклади

Оформлені приклади формулювання та психотерапевтичного втручання у формі певних випадків-кейсів (декілька по кожній групі проблем)
близько 10-12

Відео

Відео запис всіх модульних занять курсу (доступ дійсний впродовж 14 днів після заняття)6 записів

Шаблони

Шаблони для збору та узагальнення отриманої у клієнта інформації (протоколи обстеження)
близько 10

Шаблони

Шаблони щодо виконання окремих вправ, технік (ілюстрації, рисунки, графічно оформлені завдання)
Близько 20-30

Збірки вправ

Збірки вправ, технік щодо окремих напрямків роботи – близько 5
Близько 5

Схвалено УАНП

Курс "Когнітивно-поведінкова модель у роботі з дітьмиі підлітками: інтегративний підхід" складено відповідно до вимог Української асоціації нейропсихології.

Програма із сертифікатом

По завершенні програми Ви отримаєте сертифікат Київського інституту раціонально-інтуїтивної психотерапії "Я" й Української асоціації нейропсихології

icon

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Наші сертифікати можуть бути офіційно зараховані як підвищення кваліфікації відповідно до Постанови КМУ від 21 серпня 2019 р №800 зі змінами і доповненнями від 27 грудня 2019 р №1133. З ним можна ознайомитися тут.

Викладач курсу

Illustration

Наталія Рубель

директор Київського інституту раціонально-інтуїтивної психотерапії "Я"

Наталія має біологічну та психологічну освіту, є доктором філософії в галузі Психологія та консультантом у методі КПТ. Займає посаду директора ГО «Київський інститут раціонально-інтуїтивної психотерапії Я». Досвід роботи - 20 років: консультування, корекційна робота та супровід сімей та дітей, які мають різні проблеми психічного здоров'я. Також консультує та супроводжує дорослих клієнтів. Науковий та практичний інтерес - терапевтична та консультативна робота щодо тривожних станів у дітей та дорослих, поведінкові та емоційні розлади у дітей та підлітків.

Дати модулів

1

28-29 січня

2

25-26 лютого

3

18-19 березня

4

22-23 квітня

5

13-14 травня

6

27-28 травня

7

17-18 червня

Вартість навчання на курсі

За умови одночасної оплати всіх модулів, а також членства в Українській асоціації нейропсихології перебачена знижка у розмірі 10%

2600 грн

за один модуль

16380 грн

за умови повної оплати курсу (-10%)

Як зареєструватися?

Заповніть форму

Уважно заповніть форму нижче та натисніть "Забронювати місце"

Artboard 2

Сплатіть участь, щоб забронювати місце

Після заповнення форми Вас буде перенаправлено на сторінку оплати. Внесіть кошти за програму або перший модуль програми, щоб забронювати місце. Ви вважаєтеся учасником курсу лише після здійснення оплати. Пам'ятайте, що кількість місць у програмі обмежена!

Очікуйте на лист із посиланням

Не забувайте перевіряти Вашу поштову скриньку: на неї ми надішлемо посилання доступу в Zoom.

Реєстрація

Thank you!

We will contact you shortly

Can't send form.

Please try again later.

Made with