Клінічна нейропсихологія та основи нейропсихологічної реабілітації


icon

16-17 березня

старт курсу

icon

10:00 - 15:00


icon

Онлайн


icon

3500 грн

вартість одного модуля

Кому підійде даний курс

фахівцям у галузі клінічної психології, що працюють на базі лікарень, шпиталів, займаються приватною практикою

психологам-практикам, що бажають розширити власні знання у галузі нейропсихології

Лікарям

студентам медичних вНЗ та психологічних факультетів

Курс спрямований на засвоєння основ клінічної нейропсихології та нейропсихологічної реабілітації пацієнтів із локальними ураженнями мозку. Декілька базових постулатів, на які спиралися автори курсу при його розробці:
1. Нейропсихологічна реабілітація практично орієнтованим та доказовим методом відновлення уражених психічних функцій. 2. Процеси формування програми нейропсихологічної реабілітації та її реалізації повинні спиратися на знання теорії клінічної нейропсихології.3. Ефективність нейропсихологічної реабілітації залежить від діагностичних навичок фахівця, здатності вірно виявити та описати структуру дефекту.
Особливості курсу:
1. Структуроване та системне надання інформації.2. Теоретичне обґрунтування прийомів та методів реабілітаційної роботи3. Опора на результати сучасних досліджень та практичний досвід.

У результаті навчання ви

Отримаєте базові знання та навички відносно особливостей застосування нейропсихологічної моделі в практиці діагностики та реабілітації

diseases

Навчитеся виявляти характер порушень вищих психічних функцій

a

Зможете надавати рекомендації відносно стратегій та методів відновлення таких порушень.

Практична спрямованість курсу

максимальне засвоєння здобутих знань і навичок для використання в роботі

Аналіз та розробка рекомендацій та стратегій реабілітації для окремих кейсів

Аналіз відео та аудіо матеріалів

Розгляд та опрацювання практичних кейсів

Програма курсу

МОДУЛЬ 1

Основи клінічної та військової нейропсихології

  Історія розвитку та роль нейропсихології в практиці діагностики та реабілітації при локальних ураженнях мозку 
  Поняття вищих психічних функцій в контексті сучасної клінічної нейропсихології
  Застосування системний моделей в контексті розвитку клінічного мислення 
  Топологія вищих психічних функцій та підходи до інтерпретації їх порушень: класичні та сучасні моделі 
  Особливості травматизації мозку в ході бойових дій 
  Стрес, як чинник порушення функціювання мозку  
  Праксис та його порушення при локальних ураженнях мозку
  Гнозис та його порушення при локальних ураженнях мозку 
  Порушення чутливості при локальних ураженнях мозку
  Порушення уваги та регуляторних процесів при локальних ураженнях мозку 
  Порушення інтелектуальних процесів при локальних ураженнях мозку
  Мова та її порушення при локальних ураженнях мозку 
  Порушення пам’яті при травмах головного мозку
  Розлади афективного спектру при локальних ураженнях мозку 
  Свідомість та її порушення при травмах мозку
  Розлади циклу сон-бадьорість при травмах мозку та стресі (за МКХ-11)
  Тілесний дистрес та патологічні тілесні відчуття
  Синдром дефіциту уваги та гіперкінетичні розлади у військових 
  Больові синдроми при травматизації мозку та хребта

16-17 березня

10:00-15:00

МОДУЛЬ 2

Методи нейропсихологічного обстеження

  Нейропсихологічний підхід до організації процесу обстеження дорослої людини із травматичними ураженнями мозку 
  Особливості застосування методу синдромного та факторного аналізу в процесі нейропсихологічного обстеження
  Сучасні та класичні методи нейропсихологічної діагностики: шкали, батареї, методики.
  Кількісний та якісний підходи до інтерпретації даний у нейропсихологічній діагностиці 
  Результати апаратної медичної діагностики та їх інтерпретація в контексті нейропсихологічної діагностики  
  Особливості організації взаємодії з військовими в процесі обстеження 
  Процес взаємодії з пацієнтами з різним ступенем порушення життєдіяльності: легким, помірним, вираженим, грубим.
  Особливості процесу обстеження пацієнтів із важкими порушеннями праксису та мови 
  Скринінг, як метод нейропсихологічної діагностики 
  Збір та інтерпретація даних анамнезу в процесі нейропсихологічного обстеження
  Клінічна бесіда, як метод нейропсихологічної діагностики    
  Клінічні шкали та опитувальники щодо оцінки судинних когнітивних порушень, настрою та втоми при локальних ураженнях головного мозку
  Ставлення особистості до хвороби та його діагностика

13-14 квітня

10:00-15:00

МОДУЛЬ 3

Процедура нейропсихологічного обстеження при локальних ураженнях головного мозку

  Особливості організації тестової експрес-діагностики в умовах клініки та кабінетної системи
  Клініко-нейропсихологічна оцінка регуляторних порушень та особливостей нейродинаміки
  Нейропсихологічна діагностика пацієнтів з порушеннями оптико-просторової функції
  Особливості організації та проведення тестової нейропсихологічної діагностики пацієнтів з порушеннями пам’яті
  Спеціальне нейропсихологічне дослідження на поглиблене обстеження мислення
  Поглиблене нейропсихологічне дослідження мовленнєвих функцій
  Особливості процесу обстеження пацієнтів із важкими порушеннями праксису 
  Загальна оцінка когнітивних порушень
  Методичні рекомендації по складанню та веденню психологічної карти пацієнта
  Особливості оформлення висновку нейропсихологічного дослідження.
  Топічний діагноз та його місце в нейропсихології.

11-12 травня

10:00-15:00

МОДУЛЬ 4

Методи нейропсихологічної реабілітації при локальних ураженнях головного мозку

  Нейропсихологічна модель, як фундамент для розробки комплексної програми реабілітації
  Алгоритм та основні етапи нейропсихологічної реабілітації 
  Функціональні моделі у нейропсихологічній реабілітації 
  Загальні рекомендації та методи відновлення уваги та регуляторних процесів 
  Загальні рекомендації та методи відновлення пам’яті
  Загальні рекомендації та методи відновлення мови та мовлення 
  Загальні рекомендації та методи відновлення сприйняття 
  Загальні рекомендації та методи відновлення мислення 
  Загальні рекомендації та методи відновлення рухової функції
  Загальні рекомендації та методи відновлення емоційно-особистістної сфери

8-9 червня

10:00-15:00

МОДУЛЬ 5

Практика нейропсихологічної реабілітації

  Особливості відслідковування динаміки відновлення когнітивних функцій в процесі нейропсихологічної реабілітації 
  Елементи поведінкової терапії у нейропсихологічній реабілітації 
  Мотиваційне інтерв’ю та робота з переконаннями в практиці нейропсихологічної реабілітації  
  Елементи сугестії та релаксаційні практики в контексті нейропсихологічної реабілітації  
  Внутрішня картина хвороби
  Реабілітаційний потенціал особистості
  Реабілітаційний прогноз, як складова проблеми нейропсихологічної реабілітації
  Реабілітаційний потенціал особистості
  Форма складання індивідуального плану психологічної реабілітації
  Особливості складання індивідуальної програми реабілітації
  Мішені, цілі та стратегії реабілітації 
  Роль психолога у роботі мультидисциплінарної команди
  Психологічні інтервенції у нейропсихологічній реабілітації.
  Проблема мотивації у реабілітології
  Самовідновлення, як складова реабілітаційного процесу
  Особливості комунікації психолога з родиною пацієнта 
  Особливості консультаційної роботи з сім’ями військовослужбовців та ветеранів.

6-7 липня

10:00-15:00

Матеріали, що надаються

Допоміжні таблиці та схеми

Відеозапис і слайди презентації

Літературу з нейропсихології та клінічної психології

Протоколи для проведення обстеження

Умови участі

для отримання сертифікату й досягнення найкращих результатів навчання

Присутність

Кожна зустріч передбачає запис, однак для ефективного засвоєння матеріалу ми просимо бути присутнім на зустрічі з увімкненою камерою і брати активну участь у відпрацюванні вправ.

Опрацювання матеріалів

Тренером буде надано додаткову літературу та матеріали для більш глибокого засвоєння знань.

Виконання завдань

Для отримання сертифікату необхідно опрацювати всі матеріали курсу. Сертифікат надається за результатами опитування та аналізу результатів виконання практичної роботи.

Схвалено УАНП

Курс "Клінічна нейропсихологія та основи нейропсихологічної реабілітації" складено відповідно до вимог Української асоціації нейропсихології.

Програма із сертифікатом

По завершенні програми Ви отримаєте сертифікат Київського інституту раціонально-інтуїтивної психотерапії "Я".

icon

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Наші сертифікати можуть бути офіційно зараховані як підвищення кваліфікації відповідно до Постанови КМУ від 21 серпня 2019 р №800 зі змінами і доповненнями від 27 грудня 2019 р №1133. З ним можна ознайомитися тут.

Викладачі курсу

Illustration

Владислав Князев

президент української асоцації нейропсихології

Клінічний психолог, нейропсихолог, автор посібників, методик і ведучий програм навчання з нейропсихологічної діагностики та корекції. Владислав проводить індивідуальні консультації з дорослими, а також корекційну роботу з дітьми, що мають діагнози РАС, ЗПР, синдром Дауна, різні форми розумової відсталості, епілепсія, психопатії.

Illustration

Оксана Бризгунова

Клінічний психолог, нейропсихолог

Клінічний психолог відділення фізичної реабілітації закладу охорони здоров'я м.Запоріжжя, нейропсихолог, практичний психолог вищої категорії, досвід роботи у системі реабілітації 15 років. 

Вартість навчання на курсі

За умови одночасної оплати всіх модулів, а також членства в Українській асоціації нейропсихології передбачена знижка у розмірі 10%

3500 грн

за один модуль

15750 грн

за умови оплати курсу цілком (-10%)

Як зареєструватися?

Заповніть форму

Уважно заповніть форму нижче та натисніть "Забронювати місце". Після заповнення форми вас буде автоматично перенаправлено на сторінку оплати. Одночасно з цим на вашу пошту прийде лист-підтвердження реєстрації, в якому також міститиметься посилання на оплату.

Artboard 2

Сплатіть участь, щоб забронювати місце

Внесіть кошти за програму або перший модуль програми, щоб забронювати місце. Ви вважаєтеся учасником курсу лише після здійснення оплати. Пам'ятайте, що кількість місць у програмі обмежена!

Очікуйте на лист із посиланням

Не забувайте перевіряти Вашу поштову скриньку: на неї ми надішлемо посилання доступу в Zoom протягом одного робочого дня після отримання оплати.

Реєстрація

Дякуємо!

We will contact you shortly

Can't send form.

Please try again later.

Made with